Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Đại hội chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy App chơi xổ số online , ngày 16/03/2020, chi bộ Lý luận chính trị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Công đoàn bộ phận Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 24/8/2018, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Thực hiện công văn số 105/STP-XD&THPL của Sở Tư pháp ngày 24 tháng 2 năm 2015 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), ngày 13 tháng 3 năm 2015 Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức cuộc họp để các giảng viên trong bộ môn tham gia góp ý.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Ngày 10/01/2015, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-201. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRIỂN KHAI NỘI DUNG TẬP HUẤN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NĂM 2014

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học Giáo dục chính trị cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong trường Đại học Tân Trào, Bộ môn Lý luận chính trị đã triển khai cho giảng viên trong đơn vị nội dung tập huấn do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức về “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo ...