Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON (Early Chilhood Teacher Education)
Mã ngành: 01

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Thời gian: 02 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC (Primary School Teacher Education)
Mã ngành: 02

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Thời gian: 02 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Art Teacher Education)
Mã ngành: 04

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Thời gian: 02 năm

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Music Teacher Education)
Mã ngành: 05

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Thời gian: 02 năm
 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên