Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Thư viện App chơi xổ số online góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc khai thác hiệu quả thông tin đã trở thành một trong những nhân tố hàng đầu ...

App chơi xổ số online tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Được Lãnh đạo Nhà trường giao nhiệm vụ, từ ngày 07/8 đến ngày 10/8/2019, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện TS. Lê Kim Anh đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Thông tin – Thư viện App chơi xổ số online làm việc tại Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên

Nhằm góp phần nâng cao công tác chuyên môn, quản lý và chia sẻ mô hình Thư viện số, tài liệu điện tử trong trường Đại học, từ ngày 18/6 đến 20/6/2018, đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện App chơi xổ số online do đồng chí Hoàng Thị Lan Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại ...