Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Khoa Tâm lí - Giáo dục trực thuộc trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ – ĐHTTr ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Tâm lí – Giáo dục; tầng 4; nhà A, trường Đại học Tân Trào

Điện thoại: 0273 890 173

1. Chức năng

- Đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chuyên môn.

- Nghiên cứu khoa học các cấp.

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2. Nhiệm vụ

-  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên ngành công tác xã hội; TLH, GDH và HĐTH – HN…Tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông; Giảng dạy các môn nghiệp vụ cho học viên, giảng viên các cơ sở giáo dục, các trường Cao đẳng, Đại học không qua sư phạm; Phổ biến các kiến thức Tâm lí học – Giáo dục học cho cộng đồng.

- Nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu; Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Quản lý giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

3. Ngành đào tạo

- Công tác xã hội

- Tâm lý học

- Giáo dục học

- Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp (dự kiến mở năm 2021)

4. Ví trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

4.1. Đối với ngành CTXH: Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm tại:

- Các trường học, bệnh viện, tòa án,…

- Các dự án với người nước ngoài trong việc trợ giúp cho những người yếu thế (trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nghèo,…)

- Mở Trung tâm riêng (tham vấn, tư vấn về các lĩnh vực khác nhau)

- Các cơ quan của ngành Lao động thương binh và Xã hội từ cấp xã/phường đến trung ương.

- Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội liên hiện phụ nữ, Hội chữ thập đỏ,…

- Các cơ quan nghiên cứu về các lĩnh vực xã hội

- Các cơ sở đào tạo ngành CTXH

- Cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý.

- Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội.

- Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông…

4.2. Đối với ngành Tâm lý học

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tâm lý học:

- Có thể cung ứng dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý tại các trường học, bệnh viện, trung tâm tư vấn, các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư);

- Làm chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường…;

- Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến tâm lý học.

4.3. Ngành Giáo dục học (hệ Đại học chính quy)

- Chuyên viên tham vấn trường học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp

- Chuyên viên quản lí giáo dục tại các cơ quan quản lí giáo dục

- Chuyên viên quản lí văn hóa – xã hội cho các cơ quan chính trị - xã hội – nghề nghiệp

- Chuyên viên của các tổ chức phi chính phủ về giáo dục và phát triển cộng đồng

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục

4.4. Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp (SP – Đại học chính quy)

- Giáo viên giảng dạy môn Tổ chức hoạt động trải nghiệm & Hướng nghiệp ở trường phổ thông (từ tiểu học đến THPT), tổng phụ trách đội, cán bộ quản lí ở trường phổ thông.

- Chuyên viên, tư vấn viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở liên quan đến giáo dục.

5. Mã ngành và tổ hợp xét tuyển:

 TT

Ngành học

Mã ngành

Xét tuyển hoặc thi THPT

1

Công tác xã hội

7760101

1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Giáo dục công dân.

2

Tâm lý học

(định hướng tham vấn tâm lý)

 

7310401

 

1. Văn, Sử, Địa; (C00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh; (D01)

3. Văn, Sử, GDCD; (C19)

4. Toán, Sinh, GDCD; (B04)

 

3

Giáo dục học

7140101

1. Văn, Sử, Địa; (C00)

2. Toán, Văn, Tiếng Anh; (D01)

3. Văn, Sử, GDCD; (C19)

2. Danh sách cán bộ giảng viên

Họ và tên: Hà Mỹ Hạnh

Chức vụ: Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0394565522

Email: [email protected]

Họ và tên: Trịnh Thành Yên

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý giáo vụ

Điện thoại:

Emai: [email protected]

Họ và tên: Hà Thị Minh Đức

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01683.258.076

Email: [email protected]

Họ và tên: Hà Thị Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.356 345

Email: [email protected]

Họ và tên: Mã Ngọc Thể

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915.865.668

Email: [email protected]

Họ và tên: Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0976.951.788

Email: [email protected]

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0865687889

Email: [email protected]

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Chuyên viên - Chủ tịch Hội SVVN

Điện thoại: 0354.086.205

Email: [email protected]

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên