Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ App chơi xổ số online nhân giống thành công Đông trùng Hạ thảo trong điều kiện nuôi cấy mô

Sau thời gian nghiên cứu, Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ App chơi xổ số online đã làm chủ quy trình sản xuất giống nấm đông trùng hạ thảo, tạo ra nguồn giống chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội.

Gặp mặt sinh viên trường Đại học Đông Nam Phillipines đến thực tập tại khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp và Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ

Sáng ngày 22/3/2018 Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp và Trung tâm Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao KHCN tổ chức gặp mặt các sinh viên của Trường Đại học Đông Nam Philippines đến thực tập tại trường Đại học Tân Trào.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm thực hành và khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp trường Đại học Tân Trào

Được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, sáng ngày 8/9/2017, Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm thực hành và khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đoàn công tác trường Đại học Đông Nam Philippines tham quan Trung tâm Thực nghiệm thực hành & Chuyển giao Khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào

Trong khuôn khổ chuyến thắm và làm việc tại trường Đại học Tân Trào, ngày 13/06/2017 đoàn công tác trường Đại học Đông Nam Philippines đã tới tham quan Trung tâm Thực nghiệm thực hành & Chuyển giao Khoa học công nghệ của trường.

Trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào tích cực thực hiện Dự án sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô

Căn cứ quyết định số 741/QĐ – UBND ngày 27/5/2016 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất giống Keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, trường Đại học Tân Trào đã tiến hành triển khai thực hiện dự án với diện tích nhà nuôi cấy mô 433m2, công xuất bình ...