Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

App chơi xổ số online - Dấu ấn 10 năm hoạt động hợp tác quốc tế
 
Hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của các trường đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho các trường phát triển bền vững, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xác định rõ mục tiêu đó, nhiều năm qua, App chơi xổ số online đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.

Từ năm 2013 đến năm 2023, Trường Đại học Tân Trào đã ký kết hơn 30 biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học của Thái Lan,  Philipines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia.... Từ việc ký kết hợp tác, Trường Đại học Tân Trào đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Trường Đại học Tân Trào đã phối hợp với các trường đối tác tổ chức thành công 05 hội thảo quốc tế và liên kết thực hiện 04 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Hoạt động phối hợp tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc tế đã mang đến những phương pháp dạy - học, nghiên cứu khoa học tiên tiến, hiện đại. 

Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bằng hình thức trực tuyến với chủ đề: “Đổi mới phương pháp giáo dục trong dạy và học phù hợp với điều kiện bình thường mới để nâng cao kỹ năng cho các nhà lãnh đạo quản lý giáo dục, giáo viên và sinh viên.” 

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế, Trường đã mời 08 chuyên gia, giảng viên người nước ngoài đến giảng dạy tiếng Anh và tổ chức các chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học; cử 166 sinh viên đi thực tập ở nước ngoài; tiếp nhận gần 200 sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập và giao lưu văn hóa tại Trường trong đó đào tạo 54 sinh viên cho nước CHDCND Lào trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Phông Xa Lỳ.

 Lưu học sinh nước CHDCND Lào học tập tại Trường Đại học Tân Trào

Các hoạt động trao đổi sinh viên được diễn ra đều đặn hàng năm

Trường Đại học Tân Trào tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa Việt- Mỹ

Tổ chức thành công chương trình Trao đổi sinh viên với sự tham gia của sinh viên đến từ các trường đại học: Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc,  Đông Nam Philipines, Bắc Philipines

Sinh viên Trường ĐH Tân Trào học tập và giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Tài chính Kinh tế Vân Nam (Trung Quốc)

Trường Đại học Tân Trào tham gia chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật tiểu vùng Sông Mê Kông tại Thái Lan lần thứ VII

Trường Đại học Tân Trào tham gia chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật tiểu vùng Sông Mê Kông tại Thái Lan lần thứ VIII

Hơn 60 năm năm xây dựng và trưởng thành, 10 năm đào tạo đại học, công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tân Trào đã có những bước tiến vững chắc, các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng, củng cố, phát triển. Với những thành tựu trên, công tác hợp tác quốc tế đã và đang góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.