Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Giới thiệu Phòng Đào tạo
 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý đào tạo, tuyển sinh, liên kết đào tạo và mọi hoạt động khác liên quan đến đào tạo.

II. Nhiệm vụ

Quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo và tuyển sinh, liên kết đào tạo trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành và của địa phương:

1. Thường trực Hội đồng tuyển sinh; quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh đúng các quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh hệ đào tạo Chính quy;

Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh hệ đào tạo Vừa làm vừa học;

Phối hợp quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học với các cơ sở giáo dục đại học là đơn vị liên kết;

2. Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo trong phạm vi nhà trường theo đúng các quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cụ thể:

- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học; phân công chuyên môn giảng dạy, kế hoạch – biên chế năm học. Theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt;

- Quản lý các hoạt động đào tào (chương trình giáo dục, chương trình khung, chương trình chi tiết; kết quả học tập, văn bằng - chứng chỉ); đề xuất và tổ chức chương trình thực tập sư phạm;

- Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ theo quy chế. Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

- Đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý phần mềm quản lý đào tạo và người học.

- Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động liên kết đào tạo các trình độ tại địa phương với các cơ sở giáo dục đại học theo Hợp đồng đào tạo;

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động tuyển sinh liên lết đào tạo

Phối hợp với các trường Đại học trên toàn quốc thực hiện tuyển sinh liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trong khu vực.

III. Thông tin về lãnh đạo, cán bộ, nhân viên

Họ và tên: Trần Vũ Phương

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0985564388

Email: [email protected]

Họ và tên: Trương Thị Hoài Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915395559

Emai: [email protected]

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng,

Điện thoại: 0984696959

Emai: [email protected]

Họ và tên:Nguyễn Văn Dân

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại: 0384.989.487

Email:[email protected]

Họ và tên:Nguyễn Thị Hà Phương

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0943.938.899

Email: [email protected]

Họ và tên:Hoàng Linh Chi

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0357.393.624

Email: [email protected]

Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01674.699.489

Email: [email protected]

Hoàng Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0362.972.903

Email: [email protected]

Họ và tên: Vũ Thị Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0383 617 661

Email:[email protected]

Họ và tên: Vũ Quang Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0962 915 110

Email: [email protected]

Họ và tên: Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0359 460 491

Email: [email protected]

Họ và tên: Phạm Quốc Hoàn

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0378 456 009

Email: [email protected]

Họ và tên: Phạm Mạnh Hà

Chức vụ: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0912025576; 0984694222

Email: [email protected]

Họ và tên: Triệu Thị Kim Cúc

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0336 010 999

Email: [email protected]

IV. Liên hệ
Phòng Đào tạo
Phòng 206(tầng 2) Nhà A1 - Trường Đại học Tân Trào
ĐT: 0273.892.012 (567); Email: [email protected]