Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

App chơi xổ số online bổ sung đợt 2 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023
 
Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 1, năm 2023. App chơi xổ số online tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư Phạm Toán, Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) và ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng). Nhà trường sẽ thông báo số lượng chỉ tiêu xét tuyển sau khi kết thúc thời gian nhập học của đợt bổ sung 1 (ngày 22/9/2023). Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện về Trường trước 17h00 ngày 27/9/2023. Danh sách trúng tuyển sẽ công bố ngày 28/9/2023, thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung 2 sẽ nhập học ngày 30/9/2023.