Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

App chơi xổ số online đợt bổ sung 3, năm 2023
 
Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 2, năm 2023. App chơi xổ số online tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư Phạm Toán và ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng). Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện về Trường trước 17h00 ngày 25/10/2023. Danh sách trúng tuyển sẽ công bố ngày 26/10/2023, thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung 3 sẽ nhập học ngày 30/10/2023.

TQU media