Nền tảng ứng dụng chơi xổ số trực tuyến

Chiều ngày 17/8/2023, App chơi xổ số online phối hợp cùng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo Khoa học ''Vai trò văn hóa trong quản lý phát triển xã hội bền vững tỉnh Tuyên Quang''

Hội thảo khoa học trực tuyến ''Quản trị sự thay đổi khi áp dụng chuyển đổi số trong các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam''

Ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, Trường Đại học Phú Xuân phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Hội thảo “Quản trị sự thay đổi khi áp dụng chuyển đổi số trong trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các ...

Hội thảo khoa học ''Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đào tạo và chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học''

Sáng ngày 19/4/2023, App chơi xổ số online đã tổ chức Hội thảo khoa học ''Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đào tạo và chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học''.

Hội thảo khoa học ''Công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông hiện nay''

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25/3/2023 và tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, kết quả nghiên cứu khoa học về công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông hiện nay, sáng ngày 21/3/2023, Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã ...

Hội thảo khoa học ''80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam''

Ngày 27-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Hội thảo khoa học Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng ngày 29/11/2022, App chơi xổ số online đã tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Hội thảo khoa học ‘Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới’

Ngày 16/4/2022, App chơi xổ số online đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới”. Hội thảo do Giáo sư Sử học Lê Văn Lan, PGS.TS. Nguyễn Bá Đức - Hiệu Trưởng, TS. Vũ Quỳnh Loan – Phó Hiệu Trưởng App chơi xổ số online chủ trì.

Hội thảo khoa học ''Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực''

Sáng ngày 8/4/2022, App chơi xổ số online đã tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực" dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Hội thảo khoa học ''Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang''

Sáng ngày 9/1/2022, Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội App chơi xổ số online đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Trang 12345678910